El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf, és una organització sanitària pública formada per quatre centres: l’Hospital Residència Sant Camil, l’Hospital Sant Antoni Abat, l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i el Centre de Rehabilitació.  Compta amb 1.800 professionals multidisciplinars.

Aquesta entitat dóna servei assistencial i social a 35 municipis de les comarques de l’Alt Penedès  i del Garraf, atenent a una població de 250.000 habitants aproximadament. Aquesta entitat compta amb 280 llits d’aguts, 165 llits sociosanitaris i 68 residencials.

Una de les línies estratègiques del CSAPG és potenciar la recerca i la innovació dins del seus centres amb un doble objectiu, incorporar noves tecnologies a la tasca assistencial, i al mateix temps fomentar el desenvolupament de la carrera professional dels seus professionals.

Informació de contacte:

C/ Espirall, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
T 938116514

innovacio@csapg.cat
www.csapg.cat

Centres adherits a la xarxa xiscat

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre