Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers és un centre d’atenció sanitària, sòciosanitària i social, integrat al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya. La Fundació està integrada pel Centre Geriàtric Adolfo Montañá i per l’Hospital General de Granollers que és l’Hospital de referència del Vallès Oriental. Una comarca interior de 851 km2 que actualment té una població de 399.900 habitants. L’Hospital té una línia assistencial per a malalts aguts i una línia d’atenció sociosanitària. El Centre Geriàtric compta amb una residència per a gent gran amb capacitat per a 52 persones.

Paral·lelament, i des de finals de l’any 2003, l’entitat, a través de la Fundació Bertran de Seva per a la Gestió de Serveis Sanitaris i Socials, s’encarrega de la gestió de l’Hospital de Dia Sant Jordi, un centre per al tractament de malalts amb demències i trastorns cognitius (malaltia d’Alzheimer i altres tipus de demències), amb capacitat per a 40 persones.

La vessant docent de la Fundació és un punt molt important en la vida de la institució, tant pel que fa a la formació de grau, postgrau i pregrau. Des de l’any 2011 oferim formació a estudiants del grau de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) realitzant pràctiques en el nostre centre de les especialitats dels Aparells Cardiovascular i Respiratori, Neurologia i Urgències. També es formen, pel sistema MIR, metges de diverses especialitats, així com especialistes en farmàcia hospitalària i llevadores. Pel que fa a la formació de pregrau, la institució col·labora amb diverses universitats i escoles universitàries.

L’Àrea de Recerca i Innovació es creà a finals del 2007, per tal de poder donar resposta a les necessitats dels professionals i de la institució en recerca i innovació, la gestió del coneixement generat per aquestes activitats. L’àrea engloba també el servei de Biblioteca. Té com a missió promocionar la recerca i la innovació a la institució i a la comarca, mitjançant el foment i el suport de l’activitat científica dels investigadors, per tal d’ajudar a l’obtenció d’uns resultats òptims i excel·lents en recerca, innovació, salut, i en la gestió del coneixement generat.

Informació de contacte:

Avinguda Francesc Ribas s/n
08402 Granollers
T 93 842 50 00
innovacio@fphag.org
www.fphag.cat

Centres adherits a la xarxa xiscat

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre