INSTRUMENTS FINANCERS EN COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES

Des de la xarxa d’hospitals Xiscat hem preparat una taula resum d’instruments financers per projectes en col·laboració entre hospitals i empreses, per informar les empreses sobre aquests instruments de co-creació i escalat amb nosaltres, sempre en benefici del pacient / usuari final. T’ho expliquem aquí.

Tipologia de projecte / AgènciaAgència / EntitatInstrument(s)Principal beneficiariTipus ajut i %Propietat intel.lectual / TRL / línies / R+DWeb (data 2022-juny 2023)
FIS-DTSISCIIIConvocatòries Proves de Concepte - Validació de PrototipsEPP-SNS*, amb empreses *Subvenció
*Aportació addicional de le(s) emprese(s) que participen en el model de negoci, i certificada per carta.
Prova de concepte o validació prototip TRL 3-4.www.isciii.es
Compra pública innovadoraVàries: UE, CDTI, CCAAVaris: Innodemanda, PCP/PPI, ...Hospitals, EPP-SNS, PIMES de suport, Empreses: liciten*Subvenció, en part cofinançat.
*Empreses firmen contracte de servei, producte o obra.
Empreses solen ser titulars del desenvolupament. TRL 4-7 en general.www.boe.es
Resiliència: NGEU-MFF, PRTRGovern espanyol, CCAAPERTE Salud, altresMulti-beneficiari*Crèdits (entitat privada)
*Subvencions (entitat sense ànim de lucre)
planderecuperacion.gob.es

www.accio.gencat.cat
Reptes col·laboració / Desenvolupament experimentalAgencia estatal d'investigacióCol·laboració publico-privadaEmpreses, amb Hospitals, Univ, etc. * Crèdits (entitat privada)
* Subvencions (entitat sense ànim de lucre)
Projectes de desenvolupament experimental en col·laboració entre empreses i organismes de recerca / EPP-SNS.www.aei.gob.es
EIT-HEALTHEuropean Innovation Council (EIC)EIT-HEALTH: Flagship, Bootcamp, Transition, etc. Empreses, amb socis del EIT (Hospitals, Univ, etc.) *Subvenció, en part cofinançat.
*Serveis per a la acceleració.
Projectes d'innovació disruptiva en general TRL >4.eit.europa.eu
Convocatòries - crides de projectes / 'cascade funding'Diverses: UE, CCAA, agències i plataformes d'acceleracióSuport financer per a tercers (FSTP) El Consorci o l'entitat líder publica convocatòries a les quals es presenten ofertes de consorcis*Subvenció, en part cofinançat.
*Serveis per a la acceleració.
El finançament en cascada és un mecanisme de la Comissió per distribuir fons públics per ajudar empreses emergents, pimes i entitats RD en el desenvolupament i adopció de la innovació.ec.europa.eu
Dept. SalutHISS / altres plataformes transversalsHospitals, EPP-SNS, empreses privades,... Es valorarà positivament la diversitat d'agents a la proposta*Subvenció.
*Serveis per a la acceleració.
Els projectes s'han de trobar en fase d'idea desenvolupada i amb evidència explícita que suporti la validació inicial de la solució proposada.www.hiss.cat
Doctorats industrialsAEIDoctorats IndustrialsEmpreses, Fundacions o altres entitatsAjudes a empreses per a la realització de projectes de recerca industrial, que s'emmarqui en una tesi doctoral.El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental es pot executar íntegrament a l'empresa o en col·laboració entre l'empresa i una altra entitat, pública o privada.www.aei.gob.es
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de RecercaDoctorat Industrial AGAUREmpreses, Fundacions o altres entitatsSubvenció, cofinançadaEn col·laboració amb una universitat o EPP-SNS.agaur.gencat.cat
TransmissionsAEI & CDTITRANS-MISIONES 2023* Agrupació d'empreses (de 3 a 8), liderada per una empresa gran o mitjana
* Agrupació d'organismes de recerca -EPP-SNS (mín. 2)
*Subvenció parcial per CDTI (empreses) pressupost > 3 M€.
*Subvencions per AEI (entitats de RD sense ànim de lucre), presspt. > 0,75 M€.
El programa persegueix intensificar la col·laboració publico-privada en consorcis amb diferents agents, promovent la co-creació i la transferència de coneixement.www.aei.gob.es
ISCIII & CDTIIniciativa TransMissions, Actuació Conjunta ISCIII-CDTIempreses i centres i organismes de recerca de l'entorn del Sistema Nacional de Salut*Ajuts parcialment reemborsables de fins al 90% del pressupost elegible, amb un tram no reemborsable del 33% de l'ajut.
*100% subvenció per a EPP-SNS.
Projectes de col·laboració publico-privada en l'àmbit de la investigació biomèdica i sanitària, destinades a generar un resultat d'aplicabilitat industrial i/o empresarial.www.cdti.es
Tipologia de projecte / AgènciaAgència / EntitatInstrument(s)Principal beneficiariTipus ajut i %Propietat intel.lectual / TRL / línies / R+DWeb (data 2022-juny 2023)
EU
Comissió Europea / REAEuropean Innovation Council (EIC) - Pillar III. Innovative EuropePathfinder, AcceleratorEmpreses de base tecnològicaSubvencióTRL 5 o mayor - pueden contratar gasto para pruebas piloto en hospitales / EPP-SNS.eic.ec.europa.eu
Clusters (Pillar II. Global Challenges & European Competiteveness)Health ClusterMulti-beneficiariSubvencióec.europa.eu

www.horizonteeuropa.es
Desenvolupament regionalDG RegioESIF: Interreg, ...Entitats sense ànim de lucreSubvencióEmpreses poden ser subcontractadeswww.ciencia.gob.es
Programes internacionals d'investigació bilateral o multilateralProjectes en col·laboració entre estats membres UE + altres entitats.IHIEmpreses + CESubvencions, algunes amb cofinançament propi.
Partenariats: Estats membres + CE, Empreses + CE, OPIS i CE, etc.
Empreses (grans) en el consorcieithealth.eu
JPI-JTCs: ERANET, AAL, JPND, THCS etc.Multi-beneficiari (article 187 TJUE, etc)www.ihi.europa.eu
IPCEI HealthAjuts estatals Art 107 TJUE. Liderat per empreses.www.cdti.es
EUREKA, EUROSTARSEmpreses, PIMESCol·laboració opcional amb 'EPP-SNS'www.eurekanetwork.org
ES
CDTICentre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial*Neotec, CIEN
*Projectes de R+D
*Proj. Cervera de Transf. Tecnol.
*Actuación conjunta ISCIII-CDTI"
EmpresesAjuts parcialment reemborsablesEn la majoria, són elegibles costos d'investigació contractual. Neotec: creació de noves empreses.www.cdti.es
ENISAEnisa: empresa pública*Emprenedors
*Creixement empresarial
*Joves Emprenedors
PIMES de recent creacióCofinançament de les necessitats financeres associades al teu projecte empresarialEl finançament és per a l'empresa però pot incloure de forma indirecte el cost d'un estudi (pre-)clínicwww.enisa.es
CAT
ACCIÓAgència per la Competitivitat de l'EmpresaNuclis R+DEmpresesSubvenció, cofinançada - producte o servei tecnològic d'alt risc; poden contractar Centre tecnològic i despeses col·laboració amb hospitalsTRL 3-7, es poden subcontractar despeses de RD o estudiswww.accio.gencat.cat
Agència per la Competitivitat de l'EmpresaSubvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva, Línia 2Start-ups, amb entitats col·laboradores.Subvenció fins 25.000 €Projectes de desenvolupament d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora:
Proves Pilot.
Validacions de MPV.
www.accio.gencat.cat
Agència per la Competitivitat de l'EmpresaCupons AccióEmpreses: Cupons de descompte econòmic directe, fins al 100% del servei.Es contracten assessors acreditats i, en alguns programes com el de Tecnologies Digitals Avanzadas, es pot contractar la validació del servei de testatge, experimentació i validació de tecnologia.Assessorament en serveis en internacionalització, innovació o noves tecnologies.www.accio.gencat.cat
ICFInstitut Català de FinancesICF Crèdit - Inversió, ICF Venture Tech, IFEM innovación, etc.Empreses i consorcisPréstecs, avals.Es poden subcontractar despeses de RD o estudis.www.icf.cat
AGAURAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de RecercaDoctorat IndustrialEmpreses, Fundacions o altres entitatsSubvenció, cofinançadaEn col·laboració amb una universitat o EPP-SNS.agaur.gencat.cat
AcceleradoresAcceleradores vàrieswww.moebio.org
Tipologia de projecte / AgènciaAgència / EntitatInstrument(s)Principal beneficiariTipus ajut i %Propietat intel.lectual / TRL / línies / R+DWeb (data 2022-juny 2023)
Altres ajuts Innovació hospitals amb eventual participació indirecta d'empreses
Proves de Concepte - amb el lideratge de l'Hospital o Centre RDAGAURAGAUR LlavorCentres RD, Univ, EPP-SNSSubvencióTRL 1-2, afavoreix la creació i la consolidació de noves empresesPrograma Indústria del Coneixement.
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (gencat.cat)
AGAURAGAUR ProducteCentres RD, Univ, HospitalsSubvencióTRL 3-7, afavoreix la creació i la consolidació de noves empresesPrograma Indústria del Coneixement.
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (gencat.cat)
CaixaImpulse InnovacióConsolidateCentres RD, HospitalsSubvencióTRL 4 o superior; empreses poden ser co-titulars del desenvolupament, no reben ajutcaixaresearch.org
CaixaImpulse InnovacióValidateCentres RD, HospitalsSubvencióTRL 1-4; empreses poden ser co-titulars del desenvolupament, no reben ajutcaixaresearch.org
FIPSEEstudis de Viabilitat FIPSECentres RD, HospitalsSubvenció, es poden contractar serveis d'empresesEstudis de viabilitat de les Innovacions en Salutfipse.es
Departament de Salut / PERISPERIS - Proves de validació en projectes innovadorsCentres CERCA, instituts d'investigació sanitària, EPP-SNSSubvencions per realitzar proves de validació en projectes innovadors en l'àmbit de la salut que es trobin a les primeres etapes de desenvolupament precompetitiu.TRL 3 - 6, una partida són col·laboracions externesweb.gencat.cat
Premis
Reptes - PremisDavant la gran diversitat de reptes i premis publicats, demanem a les empreses que busquen hospital per a una candidatura, que ens contactin al correu electrònic. info@xiscat.cat
Convocatòries sense prestació econòmica: serveis de suport
Acceleradores, IncubadoresEspanyaIncubadora ITEMASProjectes hospitalaris d'innovació biomèdica, en col·laboració amb empresesServeis de valor que ajudin a impulsar la transferència de tecnologia d'alt impacte al sistema nacional de salut i al sector productiu.TRL 4-7itemas.org
CatalunyaCIMTI, CRAASH, BCN Activa, etc.Start-ups i projectes d'innovació biomèdicaEn general, serveis per escalar el producte.TRL 3-6www.moebio.org

cimti.cat

* EPP-SNS – Entitats sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el SNS + SisCat, que desenvolupin activitats de R+D+i.
Disclaimer: Aquest llistat s’ha desenvolupat entre març-juny 2023 i no s’actualitza regularment, per la qual cosa pot ser que algun enllaç web deixi de ser operatiu o hi hagi algun altre error, preguem disculpin les molèsties.

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre