Col·laboracions amb Xarxes d’innovació biomèdica

Els membres de Xiscat col·laboren amb les següents xarxes d’innovació biomèdica:
logo cimti

CIMTI – Centre per a la Integració de la Mediciona i les Tecnologies Innovadores a Catalunya

ITEMAS – Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias

REGIC – Red de entidades gestoras de investigación clínica hospitalario y
biosanitaria

HCLLC – Healthcare Living Lab Catalonia

biocat

BIOCAT – la Fundació BioRegió de Catalunya

HISS – Hub d’Innovació Social i Sanitària

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre