Corporació Sanitària Parc Taulí i Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) és el pilar sobre el que es construeix l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT). La CSPT té com a missió donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social, de qualitat, resolutiva, integral i que fomenti l’equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat, integrant la docència, la recerca i la innovació. Persegueix ser una entitat d’excel·lència, líder, reconeguda per la societat i pels seus professionals, pel seu model assistencial, organitzatiu, docent i de recerca i que dona resposta als seus compromisos socials.

Per aconseguir el objectius de recerca i innovació la CSPT a través d’una gestió individualitzada de la mateixa, es va crear la Fundació Parc Taulí en 1993 i posteriorment en 2015, l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí ambdues  orientades a la promoció i gestió de la R+D+i en la entitat.

L’I3PT és el resultat de la integració de l’excel·lència en el coneixement i de la capacitat innovadora i de millora dels grups de recerca, integrats en les línees de recerca i pertanyents a les entitats constituents de l’Institut: Corporació Sanitària Parc Taulí, Fundació Parc Taulí, UDIAT Centre de Diagnòstic, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis i Universitat Autònoma de Barcelona.

L’Institut  neix amb el propòsit de facilitar i potenciar l’activitat vinculada a la recerca i la innovació, mitjançant un model sostenible, que promogui la col·laboració público-privada i que compti amb accions de foment de la cultura de la recerca i la innovació i del desenvolupament d’atracció de talent, amb polítiques i metodologies de treball i amb aliances nacionals i internacionals que permetin accedir a mercats globals.

La recerca feta a l’Institut s’ajusta a criteris de qualitat, sostenibilitat i excel·lència. L’excel·lència és un pilar estratègic però també ho és la sostenibilitat, ja que els resultats transferibles al mercat han de contribuir al sosteniment del model d’innovació de l’Institut, sigui a través de posar en valor i comercialització captant negoci globalment, o bé mitjançant la seva aplicació interna a la pròpia activitat sanitària de les institucions que formen part de l’Institut.

Població de referència392.388
Treballadors3.481
Titulats superiors2.590
Residents en formació212
Tesis doctorals5
Articles indexats325
Factor d'impacte1.759
Grups de recerca27
Participació projectes estatals32
Participació projectes europeus2
Estudis observacionals174
Assajos de medicaments80
Assajos clínics87
Patents concedides0
Patents en procés47
Acords de transferència0
Software7
Acords amb institucions4
Acords amb empreses34

Informació de contacte:

Parc del Taulí, 1
08208 Sabadell
T 93 723 10 10
informacio@tauli.cat
www.tauli.cat

Centres adherits a la xarxa xiscat

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre