Corporació Sanitària Parc Taulí i Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) és el pilar sobre el que es construeix l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT). La CSPT té com a missió donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social, de qualitat, resolutiva, integral i que fomenti l’equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat, integrant la docència, la recerca i la innovació. Persegueix ser una entitat d’excel·lència, líder, reconeguda per la societat i pels seus professionals, pel seu model assistencial, organitzatiu, docent i de recerca i que dona resposta als seus compromisos socials.

Per aconseguir el objectius de recerca i innovació la CSPT a través d’una gestió individualitzada de la mateixa, es va crear la Fundació Parc Taulí en 1993 i posteriorment en 2015, l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí ambdues  orientades a la promoció i gestió de la R+D+i en la entitat.

L’I3PT és el resultat de la integració de l’excel·lència en el coneixement i de la capacitat innovadora i de millora dels grups de recerca, integrats en les línees de recerca i pertanyents a les entitats constituents de l’Institut: Corporació Sanitària Parc Taulí, Fundació Parc Taulí, UDIAT Centre de Diagnòstic, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis i Universitat Autònoma de Barcelona.

L’Institut  neix amb el propòsit de facilitar i potenciar l’activitat vinculada a la recerca i la innovació, mitjançant un model sostenible, que promogui la col·laboració público-privada i que compti amb accions de foment de la cultura de la recerca i la innovació i del desenvolupament d’atracció de talent, amb polítiques i metodologies de treball i amb aliances nacionals i internacionals que permetin accedir a mercats globals.

La recerca feta a l’Institut s’ajusta a criteris de qualitat, sostenibilitat i excel·lència. L’excel·lència és un pilar estratègic però també ho és la sostenibilitat, ja que els resultats transferibles al mercat han de contribuir al sosteniment del model d’innovació de l’Institut, sigui a través de posar en valor i comercialització captant negoci globalment, o bé mitjançant la seva aplicació interna a la pròpia activitat sanitària de les institucions que formen part de l’Institut.

Informació de contacte:

Parc del Taulí, 1
08208 Sabadell
T 93 723 10 10
informacio@tauli.cat
www.tauli.cat

Centres adherits a la xarxa xiscat

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre