Parc sanitari Sant Joan de Déu

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una organització sense ànim de lucre que forma part de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Es tracta d’una xarxa de serveis assistencials, docents i de recerca integrada en dos àmbits d’atenció amb identitat pròpia: l’Hospital de Sant Boi i la Xarxa de Salut Mental.

Pel que fa a l’hospital es tracta d’un centre comunitari i altament resolutiu, que estableix vincles amb els agents del territori i ofereix una atenció personalitzada en què es prioritza la qualitat assistencial i, alhora, es potencien fórmules d’atenció innovadores per tal de reduir les estades hospitalàries convencionals i impulsar l’atenció ambulatòria.

En relació amb la Xarxa de Salut Mental, inclosa la xarxa penitenciària, parlem d’una organització que acompanya les persones amb problemes de salut mental al llarg de la seva vida, en tots els àmbits, en totes les circumstàncies i amb tots els recursos que necessitin, mitjançant un model d’atenció integral, proactiu, amb visió territorial, que disposa d’un ampli conjunt de dispositius especialitzats i amb una orientació de base comunitària.

A més, PSSJD reuneix científics i científiques de recerca bàsica i metges/sses investigadors/es en les àrees de salut pública, trastorns mentals i discapacitat. La institució també desenvolupa nous serveis d’atenció sanitària, com l’atenció domiciliària a persones amb discapacitat greu o la telemedicina.

La Unitat de Docència, Recerca i Innovació del PSSJD és fruit de la coordinació de grups de recerca multidisciplinaris i se centra a impulsar accions innovadores dins de la institució, així com augmentar-ne l’abast i la visibilitat. La innovació del PSSJD pretén desenvolupar nous procediments de diagnòstic i tractament, millorar la qualitat de l’atenció i millorar l’eficiència com a proveïdors de salut.

  • Població referencia:
    • Hospital General (166.826 habitant en totes les especialitats, 353.478 habitants en maternoinfantil i cirurgia vascular, 687.980 habitants en urgències adults, infantils i psiquiàtriques),
    • Xarxa de Salut Mental (672.465 habitants atenció comunitària, 1.832.098 habitants hospitalitzacó psiquiátrica (aguts i subaguts), 2.465.231 habitants discapacitat intel·lectual amb trastorn mental)
  • Treballadors: 2900
  • Acords empreses: 5
  • Patents: 0

Informació de contacte:

Camí Vell de la Colònia, 25
08830 Sant Boi de Llobregat
T 936 615 208
pssjd@pssjd.org
www.pssjd.org

Centres adherits a la xarxa xiscat

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre