Com ser membre

Beneficis de ser membre de la xarxa:

La xarxa Xiscat té com objectiu l’impuls de projectes col·laboratius en l’àmbit de la innovació biomèdica i social i convidem a centres assistencials de l’àmbit de la província de Barcelona o adjacent a unir-se a la xarxa, per tal de gaudir de diferents beneficis, que són principalment aquests:

  • Immersió de la innovació i la valorització en l’àmbit hospitalari, sociosanitari i assistencial, aprenent dels models d’Innovació dels altres membres.
  • Aglutinament de cartera tecnològica: Comptar àgilment amb un pool important de tecnologies i capacitats d’innovació, per tal de donar cobertura als requeriments clínics, tecnològics i socials.
  • Confidencialitat: Desenvolupar negociacions en un entorn confidencial en base a la salvaguarda de la propietat intel·lectual i industrial, així com els seus beneficis.
  • Agilització de les negociacions amb empreses: Recolzament en la detecció, cerca i negociació de projectes amb empreses mitjançant procediments àgils i de caire confidencial, que permetin centrar-se en el desenvolupament de productes i serveis innovadors.
  • Lideratge regional i nacional: Aprofitar tota sinèrgia i repercussió derivada de les accions d’una xarxa amb impacte i col·laboracions a Catalunya i a Espanya, basada en la nostra activitat col·laborativa a nivell de recerca i innovació.
  • Estratègia d’economia d’escala: Augment de la productivitat i/o disminució dels costos associats a l’execució de projectes d’innovació.
  • Metodologies en suport a la cultura de innovació: Impulsar aquelles metodologies que ajudin a la transferència del coneixement a la pràctica clínica, a la societat o al mercat, incloent Recerca i innovació responsable, Protecció del coneixement i Compra pública innovadora.
  • Marca apolítica internacional: Gaudir d’una marca apolítica unificadora d’esperit internacional que doni força a les accions unilaterals i en grup que es dinamitzin a través de la xarxa.
  • Gestió del coneixement: Organització de jornades, tallers i seminaris relacionats amb la innovació biomèdica i social, incloent aspectes de gestió però també accions divulgatives específiques en línies d’Innovació concretes.
En cas que un centre sanitari desitgi adherir-se a la xarxa, ompliu el següent formulari, i en breu ens posarem en contacte.
CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre