logo Consorci Hospitalari de Vic

Consorci Hospitalari de Vic

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) és una institució pública que ofereix serveis assistencials a nivell sanitari, sociosanitari, de dependència, residencial i de salut mental. La nostra finalitat és posar a disposició dels habitants de la comarca d’Osona (unes 160.000 persones) un servei assistencial de qualitat, tant a nivell públic com privat, aplicant criteris de responsabilitat social.

Jurídicament, el CHV està integrat per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, i s’organitza com un consorci administratiu de caràcter públic i institucional, sense ànim de lucre, creat segons el Decret 302/1986 de 9 de setembre de 1986. Amb quasi 30 anys d’història, és el primer Consorci que es va crear en l’àmbit assistencial a Catalunya seguint aquest model, avui referència a tot el país.

El CHV gestiona sis centres amb perfils diferenciats: l’Hospital Universitari de Vic (atenció pública), la Clínica de Vic (atenció no pública), Osona Salut Mental (atenció especialitzada en salut mental), l’Hospital Sant Jaume de Manlleu (atenció intermèdia i dependència), la Residència Aura (centre residencial per a persones grans) i el Centre de dia Josep Roqué i Castells (centre d’acolliment diürn).

Des de l’any 2014, el Consorci Hospitalari de Vic està acreditat com a Hospital Universitari, mitjançant un conveni amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya que permet la utilització conjunta dels recursos i estructures dels centres hospitalaris i de la universitat per la docència, la recerca i la innovació. La Unitat Docent de l’Hospital Universitari de Vic permet compartir perfils de professionals i crear sinergies en la transferència de coneixement.

Així mateix, el CHV té participació en diferents entitats relacionades amb l’activitat sanitària i manté aliances amb altres institucions assistencials, universitats i associacions amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció, la docència i la recerca, la satisfacció de la ciutadania i la sostenibilitat de l’organització.

Els conceptes de docència, recerca i innovació estan fortament integrats en la missió del CHV, fins al punt que aquests àmbits, que s’engloben sota el paraigües de la Direcció de Transferència de Coneixement, constitueixen una de les grans línies del Pla Estratègic 2020, que guiarà el rumb de l’entitat durant els propers anys.

El CHV forma part de la xarxa XISCAT a través de la Fundació d’Osona per a la Recerca i l’Educació Sanitàries (FORES).

Població de referència156.972
Pacients únics atesos90.412
Pressupost93,0M
Professionals 1.276
Altes d’aguts 17.436
Estada aguts (mitjana de dies)4,51
Intervencions cirurgia major9.424
Urgències ateses61.553
CCEE 186.737 visites mèdiques
Hospital de dia 24.345 sessions
Diàlisi 13.569 sessions
Rehabilitació105.034 sessions
Patents concedides1
Acords amb empreses1

Informació de contacte:

Carrer Francesc Pla “El Vigatà”, 1
08500 Vic
T 93 889 11 11
innovacio@chv.cat
www.chv.cat

Centres adherits a la xarxa xiscat

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre