Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa

MútuaTerrassa i Fundació Docència i Recerca

Fundada l’any 1900, MútuaTerrassa és una entitat de benefici social que té per missió el servei a les persones, anticipant i resolent situacions i problemes relacionats amb la salut, l’autonomia personal o el seu benestar.

La Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa és una entitat sense ànim de lucre que té com objectiu la promoció i desenvolupament de la recerca i innovació biomèdica i social en l’àmbit en el qual MutuaTerrassa té la seva activitat assistencial: Hospital, Atenció Primària i Atenció Sociosanitària.

MútuaTerrassa és una entitat sense ànim de lucre que engloba serveis d’assegurament, de salut i d’atenció integral a la vellesa i persones amb dependència. Les nostres accions engloben la salut, l’autonomia i el benestar de les persones, aportant valor al nostre entorn social i mediambiental, sempre mantenint la nostra identitat, solvència i compromís social.

L’Àmbit Assistencial disposa d’una àmplia xarxa de centres d’Atenció Primària i d’un Hospital d’alta tecnologia dotat de totes les especialitats i tots els mitjans per al diagnòstic, amb un servei permanent d’urgències i unes consultes externes completes. Des d’aquest Àmbit, ofereix assistència de salut a través de l’activitat hospitalària i d’atenció primària proporcionant cobertura sanitària a una part important de les persones del Vallès Occidental Oest i Baix Llobregat (Catalunya).

Informació de contacte:

Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa

C/ Sant Antoni, 19
08221 Terrassa
T 93 736 50 50 – Ext. 11801
fundacioperlarecerca@mutuaterrassa.es
www.mutuaterrassa.cat

Centres adherits a la xarxa xiscat

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre