Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa

MútuaTerrassa i Fundació Docència i Recerca

Fundada l’any 1900, MútuaTerrassa és una entitat de benefici social que té per missió el servei a les persones, anticipant i resolent situacions i problemes relacionats amb la salut, l’autonomia personal o el seu benestar.

La Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa és una entitat sense ànim de lucre que té com objectiu la promoció i desenvolupament de la recerca i innovació biomèdica i social en l’àmbit en el qual MutuaTerrassa té la seva activitat assistencial: Hospital, Atenció Primària i Atenció Sociosanitària.

MútuaTerrassa és una entitat sense ànim de lucre que engloba serveis d’assegurament, de salut i d’atenció integral a la vellesa i persones amb dependència. Les nostres accions engloben la salut, l’autonomia i el benestar de les persones, aportant valor al nostre entorn social i mediambiental, sempre mantenint la nostra identitat, solvència i compromís social.

L’Àmbit Assistencial disposa d’una àmplia xarxa de centres d’Atenció Primària i d’un Hospital d’alta tecnologia dotat de totes les especialitats i tots els mitjans per al diagnòstic, amb un servei permanent d’urgències i unes consultes externes completes. Des d’aquest Àmbit, ofereix assistència de salut a través de l’activitat hospitalària i d’atenció primària proporcionant cobertura sanitària a una part important de les persones del Vallès Occidental Oest i Baix Llobregat (Catalunya).

Àrea d’influència (primària, inclou Olesa): 262.445 habitants

Altes Totals26.914Estada Mitjana (dies)3,9
Pes mig (GRD APR 32)0,9854EMd Dies3,3
Admissions d’urgències32.4%
Visites Totals503.534Índex reiteració2,3
Urgències Totals119.916% urgències ingressades9,4%
Intervencions CMA*12.178Taxa substitució global87,4%
Intervencions totals36.276
Altes hospitalitzacions a domicili439Estada Mitjana (dies)HaD13,3
Parts (inclou Àptima)1.628

Procediments terciaris: Neurocirurgia, Cirurgia Toràcica, Hematologia i Hemodinàmia cardíaca.

Àrea d’influència > 1.000.000 habitants

Atenció Primària
Pacients atesos229.771
Visites totals1.588.640
Freqüentació Medicina Família4,5
Freqüentació Pediàtrica4,2
Urgències103.622
Atenció subaguts
Altes132
Dies70,5
Hospital de dia Salut Mental
Altes trastorns alimentació54
Mitjana dies tractament28,9
Altes Adolescents37
Mitjana dies tractament69,7

Informació de contacte:

Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa

C/ Sant Antoni, 19
08221 Terrassa
T 93 736 50 50 – Ext. 11801
fundacioperlarecerca@mutuaterrassa.es
www.mutuaterrassa.cat

Centres adherits a la xarxa xiscat

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre