L’Observatori d’Innovació en Gestió certifica el projecte UGA+ del Consorci Hospitalari de Vic (CHV)

L’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) ha concedit el certificat de qualitat, expedit per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS),  al projecte “UGA+ Lideratge de l’equip infermer en la prevenció de les complicacions i de les síndromes geriàtriques” del Consorci Hospitalari de Vic.

Què és la UGA?

La UGA és una unitat especialitzada en l’atenció a les persones geriàtriques i fràgils que compta amb un equip de professionals amb coneixements i competències específiques i procediments de treball protocol·litzats.

La unitat pretén millorar l’atenció, els resultats i l’experiència dels pacients geriàtrics i fràgils que s’atenen a l’Hospital Universitari de Vic. Per aconseguir-ho, es duen a terme els següents objectius específics:

  • Promocionar l’autonomia i la independència. Vetllar per prevenir la discapacitat
  • Prevenir, diagnosticar i tractar les síndromes geriàtriques
  • Prevenir complicacions / Disminuir esdeveniments adversos. Vetllar per la seguretat
  • Gestionar l’alta. Planificació precoç de transicions
  • Orientar-nos al ” COM ” (actituds) per garantir satisfacció del tracte rebut
  • Millorar la satisfacció dels professionals

 

Publicacions similars

Tercera edició de la Jornada “Transformació digital a les organitzacions sanitàries”

Cybersecurity of Healthcare improved in a X-border perspective

CyberHimprex, el Projecte Europeu de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Premis Impulsa CSC

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre