Reflexió estratègia de la Xarxa

¿Podem planificar el futur i definir una estratègia de xarxa d’innovació hospitalària a varis anys vista? El passat dilluns dia 26 de setembre 2022 ens vàrem reunir al Seminari de Vic per treballar aquest repte des de la xarxa Xiscat, una xarxa que ha crescut de forma sostinguda en els darrers anys.

Mitjançant la metodologia INSPIREO® Method with LEGO Serious Play® Workshop hem intentat de perfilar reptes estratègics com a xarxa a dos anys vista, – un període que podria semblar curt, però realista en un entorn ‘VUCA’.  La sessió ha estat dinamitzada per Pere Juárez, professor de la UB i consultor d’innovació i design thinking.

Hem treballat amb peces Lego els diferents reptes per il·lustrar i debatre plegats les oportunitats, les amenaces, les prioritats i els propers passos. Aquesta reflexió estratègica ens ha ajudat a conèixer-nos millor i aprendre uns dels altres, a l’hora que ens ha servit com a punt de partida per consensuar prioritats estratègiques en el foment de la innovació als centres assistencials que formem part de la xarxa XISCAT.

Publicacions similars

VIII Cafè de la Innovació: Ecosostenibilitat en el sector salut i social

INNOVACIÓ OBERTA: COMPARTINT CONEIXEMENT I EXPERTESA EN INNOVACIÓ DINTRE I FORA DE LA XARXA

Innovació oberta: compartint coneixement i expertesa en innovació dintre i fora de la xarxa

Ponències VII Cafè de la Innovació: Innovació en processos

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre