La compra pública d’innovació en els hospitals XISCAT, experiència de participació en la convocatòria promoguda pel Departament de Salut

La compra pública d’innovació és una eina per fomentar la innovació des del sector públic mitjançant l’adquisició de solucions innovadores. En aquest sentit, en 2017, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va publicar una convocatòria per finançar projectes orientats a la modernització dels serveis assistencials amb una dotació de 15M euros per finançar els 18 projectes que van ser aprovats.

Els hospitals que conformem la xarxa XISCAT (Xarxa d’innovació en salut de Catalunya) han estat beneficiaris de 9 projectes  que suposen el 50% del total de projectes finançats en la convocatòria. Creiem que és un èxit i estem molt contents d’aquest resultat tant, que hem pensat en analitzar quines han estat les claus o els problemes principals que hem trobat fins al dia d’avui a mode de lliçons apreses.

Els hospitals de XISCAT compartim unes característiques que faciliten aquest tipus de projectes com és el promoure una recerca clínica molt propera als problemes clínics del dia a dia dels professionals, una orientació clara a la innovació amb experiències en el treball col.laboratiu amb les empreses del sector i de l’entorn territorial de cada hospital i amb una gran capacitat de mobilització dels professionals per assolir l’èxit dels projectes.

Malgrat l’experiència acumulada, no ha estat o no està sent fàcil per la pròpia complexitat d’aquests projectes. Possiblement la identificació del reptes ha estat el pas més senzill però, la seva plasmació en una memòria el treball es fa més difícil perquè requereix d’una abstracció i d’una visualització d’aquest repte difícil de redactar per fer-la comprensible a la part empresarial. La participació d’equips multidisciplinaris ha fet possible una visió transversal del projecte i la seva concreció en una proposta.

Actualment, la majoria dels projectes es troben en fase de licitació, havent passat ja la consulta al mercat on hem pogut comprovar que encara ens manca molta experiència com a sector en la CPI i aquest procediment no sempre és entès per tots els actors. En aquest sentit, els anuncis previs i l’explicació dels projectes en sessions obertes ha ajudat a apropar la informació entre empreses i hospital.

Tampoc és fàcil la redacció dels plecs per la licitació partint que plasmen un repte i no la descripció d’un producte, s’han de valorar els criteris d’avaluació per mesurar la innovació de les propostes, establir el marc d’actuació en quant a propietat Intel.lectual, regalies i d’altres conceptes relacionats amb la innovació del projecte. En aquesta fase la consulta prèvia feta al mercat s’esdevé clau, ajudant molt a fixar els conceptes.

I en paral.lel s’ha de justificar l’ajut rebut en la convocatòria que resulta complex i exigent i que precisa de la suma de sinèrgies entre els equips gestors i els equips de finances i de recursos humans amb una formació específica per poder ser solvents en la realització d’aquesta tasca.

A banda de les dificultats, hi ha aspectes molt positius com la mobilització de professionals en els centres. Cada projecte ha involucrat una mitjana de 25-30 persones però no només això, ha implicat a l’alta direcció, s’han creat equips multidisciplinaris que han permès fer arribar la cultura d’innovació a molts més racons de l’hospital, han ajudat a fomentar, a organitzar-nos de forma diferent, a entendre’ns entre departaments i a aprendre moltíssim.

Volem destacar també el suport de l’AQUAS sempre oberts i disposats a ajudar i a convertir aquesta convocatòria en un èxit que sigui l’antesala de properes convocatòries amb l’objectiu d’anar introduint la CPI en el sector com a una pràctica habitual en el plantejament de les seves compres.

Els hospitals de XISCAT volem seguir contribuint en aquesta orientació, posant a disposició del sistema el nostre recorregut en innovació, les estructures preparades i l’obertura a les col.laboracions amb el sector productiu per potenciar la innovació en el sector en benefici de la salut de la nostra població.

 

Publicacions similars

Ciberseguretat en l’àmbit sanitari

Telemedicina a la xarxa XISCAT

Recerca i innovació responsables

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre