Un projecte del CHV escollit per la Crida Repte CIMTI 2019

El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI), un dels principals acceleradors d’innovació en atenció sanitària i social, ha triat el projecte presentat per el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) ‘Activació de la Intervenció i Valoració de l’Agudització a les Residències’ (Activaresi).

La Crida Repte CIMTI 2019 ha seleccionat un total de vuit projectes d’arreu de Catalunya, els quals comptaran amb el seu suport i assessorament professional per poder-los desenvolupar, acompanyar i implementar.

El projecte Activaresi persegueix oferir una atenció sanitària integral, segura i sostenible a les persones que viuen en residències de la tercera edat d’Osona. Per fer-ho possible, es vol crear una xarxa de dispositius assistencials que donin suport a la cura dels residents amb un model d’atenció personalitzat, compartit i consensuat entre Atenció Primària i el CHV. Així, es podria adequar millor la resposta i l’abordatge de les situacions en què una malaltia s’aguditza i prendre decisions de forma més ràpida i segura.

Publicacions similars

Tercera edició de la Jornada “Transformació digital a les organitzacions sanitàries”

Cybersecurity of Healthcare improved in a X-border perspective

CyberHimprex, el Projecte Europeu de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Premis Impulsa CSC

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre