Recerca i innovació responsables

La Recerca i Innovació Responsables (de les seves sigles en anglès, RRI, acrònim de Responsible Research and Innovation) és una qüestió emergent, impulsada entre d’altres per la Comissió Europea, que replanteja el paper de la ciència i la innovació en la societat i que s’està incorporant de manera transversal des de diversos programes, com el programa marc Horitzó 2020 i el nou programa HORIZON EUROPE.

L’objectiu és construir una cooperació efectiva entre ciència i societat, reclutar nous talents per a la ciència i combinar l’excel·lència científica amb consciència i responsabilitat social.

La RRI és un enfocament inclusiu de la investigació i la innovació (R&I) per garantir que els diferents actors implicats (investigadors, reguladors, finançadors, ciutadania, etc) treballin junts durant tot el procés de recerca i innovació. Té l’objectiu d’alinear millor el procés i els resultats de l’R + I amb els valors, necessitats i expectatives de la societat europea.

Així doncs, ens trobem en un context de canvi de tendència en l’evolució de la ciència i en les seves interaccions amb la societat. El que pretén la RRI és promoure una “recontextualització de la ciència en la societat”.

Per a fer-ho, els pilars bàsics en els quals es sustenta la RRI son sis:

Participació ciutadana, per fomentar que múltiples actors s’involucrin en el procés d’investigació des de la seva concepció fins al seu desenvolupament i obtenció de resultats.
Igualtat de gènere, per promoure l’equilibri entre homes i dones en els equips de treball.
Educació científica per millorar els processos educatius i promoure vocacions científiques entre els més joves.
Ètica per fomentar la integritat científica, per tal de prevenir i evitar pràctiques d’investigació inacceptables.
Accés obert a la informació científica, per millorar la col·laboració entre grups d’interès i el diàleg obert amb la societat.
Acords de governança, per proporcionar eines que fomentin la responsabilitat compartida entre grups d’interès i institucions.

Els diferents hospitals de la xarxa XISCAT  estem incorporant el mandat de la RRI en les nostres propostes i projectes. Alguns hem fet accions de divulgació, cursos, jornades d’introducció del tema, entre d’altres. I sobretot, ho integrem des del moment en que comencem a escriure la memòria científica, a partir d’una visió on el pacient és al centre (pacient centered approach) i on es fan grups focals amb pacients, cuidadors i professionals, enquestes, entrevistes personals, per a fer una ciència inclusiva per i per a la societat.

 

Fonts:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ca/h2020-section/science-and-society

Horizon 2020 Work Programme 2016 – 2017.  Science with and for Society. ‘Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth’

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca/rri

Vídeos:

RRI for the Research Community 

Responsible Research and Innovation: aligning R&I with European society

 

 

 

 

 

Publicacions similars

Ciberseguretat en l’àmbit sanitari

Telemedicina a la xarxa XISCAT

La compra pública d’innovació en els hospitals XISCAT, experiència de participació en la convocatòria promoguda pel Departament de Salut

CENTRES ADHERITS A LA XARXA XISCAT
×
com ser membre